פריחה בשפלה המרכזית ובשפלת ההר

שפלה > פריחה בשפלה המרכזית ובשפלת ההר