השפלה המרכזית ושפלת ההר

שפלה > השפלה המרכזית ושפלת ההר