A+ A-

יפו ודרום תל-אביב

סיורים בתל אביב: שכונה של תקווה סיור צבעוני ברחובות שכונת התקווה

חזור

במשך שנים רבות, הייתה שכונת התקווה שם נרדף למצוקה, הזנחה וכיעור. השכונה נבנתה ממזרח לנחל איילון, במרחק גדול יחסית ממרכז תל-אביב. בתיה הבנויים בצפיפות והאוכלוסייה שהתיישבה בה עם השנים, הם שנתנו לשכונת התקווה את הדימוי המפוקפק. המציאות היום, כך מסתבר לכל מי שמטייל בשכונה, שונה בתכלית. סיור זה מוליך אותנו ברחובותיה הצרים והשקטים של השכונה, מוביל אותנו אל שוק התקווה הצבעוני והריחני, ומפגיש אותנו עם שכונה אופנתית ונעימה, בה מתערבבים עולים ותיקים עם עולים חדשים, וסטודנטים למשחק עם "שינקינאים" לשעבר. המסלול מתוך ספר תל-אביב - מסלולים, אתרים וסיפורים


 נקודת מוצא וסיום: אצטדיון הכדורגל בשכונת התקווה.   אופי הסיור: הסיור עובר ברובו ברחובות צרים ושקטים, ובחלקו בשוק התקווה הצבעוני.   אורך הסיור: כ-4 קילומטר.   משך הסיור: 3-2 שעות.   ציוד מומלץ: מצלמה.   שעות מומלצות: שעות הבוקר עד הצהריים, כאשר השכונה שוקקת חיים. מומלץ במיוחד בימי שישי.