facebook
:
mivza_sdarot_stav_2018_350_all
blank

חשוב - סגור עקב זיהום

תאריך:20.09.2018
מסלולי הטיול בנחלים הבאים נסגרו לטיול עקב זיהום - ג'ילבון, יהודיה, משושים, זאכי, מג'רסה ופארק הירדן (עדכון 27.8.2018 - נחל זוויתן נפתח, נחל אל על נסגר, עכון 13.9.2018 - מסלול המג'רסה נפתח)

כתוצאה מהתגלות מחלת ה-עכברת (לפטוספירוזיס) שמקורה בנחלי רמת הגולן נסגרו מסלולי הטיול הבאים:
מסלולי נחל יהודיה, מסלולי נחל הג'ילבון, מסלולי נחל המשושים עד לשפך הנחל לכינרת (כולל מסלול הזאכי), כמו כן נסגר למבקרים פארק הירדן בירידה מחד נס לכיוון הכינרת.
גם מסלולי נחל אל על נסגרו לטיול עקב חיידקי קולי שנמצאו בריכוזים גבוהים במים.
לחץ/י לריכוז המסלולים שאסורים לטיול.