A+ A-

מרכז תל-אביב

סיורים בתל אביב: בין חידושים והמצאות אל החידושים שהביאה תל-אביב לארץ ישראל

חזור

מראשית ימיה שאפה תל-אביב, העיר העברית הראשונה, להיות חדשנית ו"מעודכנת", ולהביא את השכלולים הבינלאומיים אל ההתיישבות המקומית. בסיור זה נסקור את החידושים הרבים שהביאה תל-אביב לארץ ישראל בתחילתה של המאה ה-20 בתחומים שונים. החל מבית הראינוע הראשון, דרך המגדל הגבוה הראשון בישראל, ועד לקיוסק הראשון של תל-אביב. המסלול מתוך ספר תל-אביב - מסלולים, אתרים וסיפורים


 נקודת מוצא: ראינוע עדן, בפינת הרחובות לילינבלום ופינס.   נקודת סיום: פינת הרחובות שדרות רוטשילד ושינקין.   אופי הסיור: הסיור עובר ברחובות רחבים וסואנים, והוא מישורי לכל אורכו. הסיור כולל גם ביקור במרכז התרבות שבמגדל שלום.   אורך הסיור: כ-1.5 קילומטר.   משך הסיור: 2.5-1.5 שעות.   ציוד מומלץ: מצלמה.   שעות מומלצות: שעות הבוקר עד הצהריים, כאשר היכל העצמאות פתוח לקהל.