כל סדרה כוללת שלושה ספרים ארוזים במארז, המחולקים על-פי אזורי הארץ השונים.
ברכישת שתי סדרות, מקבלים למעשה 6 ספרי טיולים.