כל סדרה כוללת שלושה ספרים ארוזים במארז, המחולקים על-פי אזורי הארץ השונים.
ברכישת שלוש סדרות, מקבלים למעשה 9 ספרי טיולים.