כל סדרה כוללת לפחות שלושה ספרים ארוזים במארז (או יותר), המחולקים על-פי אזורי הארץ השונים.
ברכישת שלוש סדרות, מקבלים למעשה 9 ספרי טיולים (או יותר, כתלות במוצרים הנבחרים).