כל סדרה כוללת שלושה ספרים ארוזים במארז, המחולקים על-פי אזורי הארץ השונים.
ברכישת חמש סדרות, מקבלים למעשה 15 ספרי טיולים.