כל סדרה כוללת לפחות שלושה ספרים ארוזים במארז (או יותר), המחולקים על-פי אזורי הארץ השונים.
ברכישת שש סדרות, מקבלים למעשה 21 ספרי טיולים.